Velkommen til
OTEK Midt- og Sør-Troms

Målet vårt er å gi de unge som søker til våre bransjer de beste muligheter for en god opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere.

Les mer om oss.

Nyhetsbilde
Kontordrift under Korona-smitte gjeldende fra 12/3-2020
Vi har tatt en avgjørelse på at vi ikke foretar oppfølging med personlig oppmøte, deltar i andre møter ved våre medlemsbedrifter eller hos andre samarbeidspartnere fram til vi ser utviklingen av...
Nyhetsbilde
Lærlingesamlingen 2020
Lærlingesamlingen 2020 Dato for samlingen er 09. juni 2020. Sted: Finnsnes
Nyhetsbilde
Årsmøtet OTEK 2020
Dato for Årsmøtet blir 23.06.2020 og arrangeres i år via Teams. Dette pga koronasituasjonen. Våre lærebedrifter blir innkalt.