Hva er et opplæringskontor?

  • Et opplæringskontor eies av medlemsbedriftene
  • Servicekontor for fagopplæring
  • Bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige
  • Gjennom lærekontrakt med et opplæringskontoret er lærlingen sikret veien fram til fag-/svenneprøven.

Formål og oppgaver

Formålet med kontoret er å administrere og kvalitetssikre lærlingeordningen i medlemsbedriftene samt å drive rekrutteringsarbeid i skolene.

Målet vårt er å gi de unge som søker til våre bransjer de beste muligheter for en god opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere. For å nå dette målet bruker opplæringskontorene godkjente lærebedrifter som er villige til - og kan - tilby en meningsfylt opplæring med kvalitet. Lærlingene må være aktive, interesserte og villige til å lære.

Det er opplæringskontorenes oppgave og ansvar å sammen med lærebedriftene påse at den samlede læretid dekker alle elementene i læreplanen.

Disse tiltakene skal både stimulere lærlingene i selve læretiden og gi best mulig ballast til FAG-/SVENNEPRØVEN

Les med om hva et opplæringskontor er ved å klikke HER