STYRET FOR OTEK MIDT- og SØR TROMS 

Leder:  

Styremedlemmer:

Styrets sekretær:

  • Greta Hanssen, Daglig leder OTEK. Tlf: 951 32 410. E-post: greta@otek.no

Varamedlemmer: