OK kjører kurs:

  • Etter avtaler med den enkelte lærebedrift