24 mnd. læretid i bedrift med ca 50% opplæringstid og ca 50% verdiskapingstid.

Lærlingens timefortjeneste utgjør en prosentandel av timefortjenesten, eksklusive alle tillegg, for nyutdannede fagarbeidere i bedriften.

Eksempel:

1 halvår får lærlingen 30% av en nyutdannet fagarbeiders lønn
2 halvår får lærlingen 40% av en nyutdannet fagarbeiders lønn
3 halvår får lærlingen 50% av en nyutdannet fagarbeiders lønn
4 halvår får lærlingen 80% av en nyutdannet fagarbeiders lønn

Ved overtidsarbeide regnes lønn og overtidstillegg etter hjelpearbeiderlønn.