KARRI

Nettverket for Opplæringskontor i Troms.
Forteller deg om mulighetene og fordelene med å velge en yrkesfaglig utdanning og karriere!

LO

Landsorganisasjonen i Norge

LO UNGDOM

Landsorganisasjonens ungdomsside

LOFAVØR

Nettside for LO-organiserte


LÅNEKASSEN

Lån og stipend til utdanning


NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA
Digitale læremidler for videregående opplæring


NAV
Den statlige Arbeids- og veferdsetaten, og deler av kommunens sosialtjenester

 
NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO UNG

Norsk Industri er en landsforening i NHO. Nettsiden er rettet mot ungdom.
Her finnes mye informasjon rundt skole, utdanning og karriere.

NORSK INDUSTRI

Landsforening


OPPLÆRINGSKONTORENE I TROMS
Oversikt over Opplæringskontorene i fylket


OPPLÆRINGSLOVEN

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen

SKOLEPORTEN

Skoleporten.no er et offentlig nettsted for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i grunnskolen og videregående opplæring

TEKNISK UKEBLAD

Hold deg oppdatert på stort og smått innen teknologiverdenen. Teknisk Ukeblads redaksjon publierer daglige nyheter.

TROMS FYLKESKOMMUNE
Videregående utdanning

UTDANNING.NO

Informasjon om utdanning og yrkesvalg

YOUNG-GATE

Ungdomsside

VIDEREGÅENDE SKOLER I TROMS

Oversikt over skoler

Y-VEIEN
Ingeniørstudie for deg som har tatt fagbrev

TEKNISK FAGSKOLE I TROMS

To-årig utdanning av sveiseteknikere

UTDANNINGSDIREKTORATET

Utdanningsdirektoratet er en etat for bl.a. videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet

VILBLI

Informasjonstjeneste på nett for søkere til videregående opplæring

WORDSKILLS NORWAY

En del av et internasjonalt nettverk og deltar i planlegging av ulike konkurranser innen yrkesfag