Har du søkt i VIGO?

På nettstedet vilbli.no finner du viktig informasjon om hvordan du registrerer søknaden din. Les mer på vilbli.no

Registrere søknad på VIGO

Du registrerer søknaden din på nettstedet www.vigo.no, som er åpent hele døgnet fram til søknadsfristen 1. mars (for særskiltsøkere er søknadsfristen 1. februar).

Logg deg på med MinID. Skjemaet du får opp, inneholder opplysninger som er forhåndsregistrert for deg.

På det elektroniske søknadsskjemaet er det forklaringer om hvordan du fyller det ut.

På VIGO kan du se på eller endre søknaden din helt fram til søknadsfristen. Søker du særskilt, blir dette umulig etter 1. februar. 1. mars blir nettstedet stengt for ordinære søkere.

Har du fravær ?

Dersom du kan begrunne fraværet, er det viktig å få det med når du søker i VIGO