• Tilstedeværelse!
  • Max 5 dager udokumentert fravær pr. skole år.
  • Gjøre så godt de kan, ut i fra sine forutsetninger.
  • God orden og oppførsel.
  • Bruke muligheten i VIGO til å informere om fraværsårsak.
  • Har du ikke registrert deg i VIGO kan du sende egen søknad til OTEK Midt- Sør Troms.
    (Husk å legge ved karrakterutskrift fra vg1 - vg2 og evt. vg3, samt annen relevant dokumentasjon, feks kursbevis, arbeidsattester, referanser )